Velkommen til Oppvekstportalen

Skolestart 2019 - innmelding av barn født i 2013
Skoleinnmelding foretas i perioden 14. januar til 8. februar 2019, ved at foresatte logger seg inn og takker "ja" til reservert plass. Endelig vedtak fattes rundt 28. februar 2019 og sendes foresatte via Altinn eller valgte digitale postkasse. Det vil også være mulig å logge seg på Oppvekstportalen for å sjekke status på skoleplassering.

Søke barnehageplass
Opptaket til private og kommunale barnehager er samordnet og benytter samme søknadsskjema.
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, med oppstart i barnehagen mellom 1. og 30. august. Har du opplysninger til søknaden som krever dokumentasjon, må dette sendes Servicetorget innen 1.mars.
Resten av året er det løpende opptak, med tildeling etter hvert som det blir ledig plass.
Ta kontakt med Servicetorget tlf. 69 68 10 00 dersom du har spørsmål.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten(MinID, BankID, Buypass, Commfides).
Les mer om ID-porten her:

Informasjon om ID-Porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- endre oppholdstid på eksisterende plass
- si opp eksisterende plass.